BZB verder zonder Ben

In 2017 gaan we verder met een nieuwe koers met daarin meer rockinvloeden uit de vroegere jaren van BZB. Dit houdt onder andere in dat we nagenoeg geen accordeon meer gaan gebruiken.
Deze beslissing heeft een groot gevolg voor de samenstelling van de band: per 1 januari nemen we namelijk afscheid van Ben.

Dat BZB dit een hele moeilijke stap vindt, staat buiten kijf. Ook Ben betreurt dit afscheid uiteraard ten zeerste. Omdat hij bijna 6 jaar lief en leed heeft gedeeld met de band valt dit artistieke besluit hem erg zwaar.

Op muzikaal vlak gaat Ben zich nu verder richten op zijn band ‘De Marktkoopman’. Het laatste optreden met Ben is op Herrie uit Nazareth op Tweede Kerstdag in de Pul.